Rehabilitering Habilitering Lekterapi

Anpassad Träning

Med Swing Ping Pong och Bolley anpassar du enkelt träningen efter patientens egna förutsättningar och förmåga.

De repetitiva övningarna tränar upp motorik, koordination, reaktion, balans och koncentration.

Forskning visar att patienter upplever både livsglädje och rörelseglädje med Swing Ping Pong och Bolley.

Shop Swing Ping Pong Bolley

Rehabilitering, Habilitering & Lekterapi

Anpassad Träning

Du anpassar enkelt träningen efter din patients egna förutsättningar och förmåga. De repetitiva övningarna ger rörelseglädje och tränar upp motorik, koordination, reaktion, balans och koncentration.

Fördelar:

Repetitiv
Ger träningsglädje
Lär timing och känsla

Träningsglädje

Patienterna kan enkelt själva se hur de utvecklas genom träningen.
Med en Swing Ping Pong eller Bolley ovanför sängen, i en dörrkarm, tak eller under en gymnastikbom, ribba eller ridåvägg blir träningen både enkel och rolig.
Prova med bollen i olika höjder. De som inte kan eller har svårt att hämta en boll, får en bra ”träningspartner” eftersom bollen kommer tillbaka framför dem.

Repetetiv träning

En försämrad motorisk kontroll innebär sämre förmåga till kraftutveckling och styrkan försämras. Genom en repetitiv träning bibehålls och förbättras rörelsefunktionerna.
Med Bolley och Swing Ping Pong kommer bollen tillbaka till utövaren, som får träna i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar.

Var?

Bolley och Swing Ping Pong används inom bl.a. rehabiliteringen, habiliteringen och lekterapin.

Sitta, ligga och stå

Det går bra att träna liggande, sittande och stående.

Sätt upp

Sätt en förlimmad kardborrebit i dörrkarm, tak eller stång. Två kardborrebitar ingår i varje förpackning. ”Gnugga fast” redskapet mot kardborrefästet. Vill ni fästa träningsredskapen runt en ribba, bom eller gren kan ni beställa till vårt lättanvända ”Attach Bolley & Swing Ping Pong” band.

Enkla att använda!

Swing Ping Pong: Dra ner pingisbollen till navelhöjd och inled med att hålla pingisracketen mot magen – ”backhandslag” – och slå försiktigt mot bollen.
Prova att räkna slagen tillsammans! Testa att slå med andra handen! Höj bollen till ögonhöjd för att träna andra muskler. Träna andningsmuskulaturen genom att blåsa på bollen.
Obs! Snurra ratten medsols för att veva in linan/bollen.

Bolley: Snurra ut/upp bolleylinan som sitter runt den platta trådrullen i kardborredelen. Kasta och studsa bollen – med eller utan studs i golvet. Sparka, passa, puffa eller boxa på och fånga den mjuka bollen, som också är skön att hålla i.
Prova med olika längd på linan.

Övningar och inspiration

Övningarna kan göras väldigt enkla och utvecklas efter hand.
Du kan ladda ner en pdf med övningar & inspiration och pdf med produktinformation som finns på hemsidan!

Youtube Video

SWING PING PONG
Så här fungerar Swing Ping Pong: https://youtu.be/y4kNu5mNvtQ
David Lega – pingis med Swing Ping Pong: https://youtu.be/T3n-R07nhlc
På habiliteringen under forskningsstudie med Swing Ping Pong: https://youtu.be/F5P_nyUYSWU

BOLLEY
Så här fungerar Bolley: https://youtu.be/p4dtcs7vfJU
Bolley och funktionsnedsättning: https://youtu.be/UQPhYrH5Fcs
Handboll med Bolley: https://youtu.be/dKv9aIQtgSg

Kommentarer

Det var dags att börja aktivera sig, men flickan som varit sängliggande under en längre tid ville inte. Först när vi satte upp en Swing Ping Pong fick hon lusten att börja sin egen rörelseträning igen.
/Lekterapin, Södra Älvsborgs Sjukhus.

Våra elever med autism kommer i ett tillstånd av vila genom den repetitiva träningen med Swing Ping Pong.
/Idrottslärare, Habiliteringen i Halmstad.

Vi använder den repetitiva träningen med våra strokepatienter.
/Stroketeam

Målgrupper

Barn med och utan funktionsnedsättning, personer med förvärvad hjärnskada och äldre.

Patent

Bolley och Swing Ping Pong är patenterade och svensktillverkade träningshjälpmedel.

Forskning

Högskolan i Halmstad har utfört en forskningsstudie med Swing Ping Pong inom habiliteringen. Enligt forskningsrapporten ger den repetitiva träningen med Swing Ping Pong bl.a. träning för motorik och öga/handkoordination och möjligheten att känna livsglädje.