Generation Pep

Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär. Detta vill vi vara med och förändra!

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation, startad på initiativ av Kronprinsessparet.

Vi bidrar genom att utveckla nya bollinnovationer som skapar rörelseglädje för alla – på egen hand och tillsammans.

Det är viktigt att känna delaktighet. För många barn och ungdomar ger Bolley och Swing Ping Pong möjlighet att uppleva att man är inkluderad. Att se och känna att vi lyckas stärker vår självkänsla!

Kasta, studsa, fånga, boxa, slå på, puffa på och sparka! Bollen, som hänger i en lina, kommer alltid tillbaka framför dig! Med Bolley och Swing Ping Pong blir det enkelt att träna motorik, koordintion, reaktion, balans och koncentration!

Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!