Äldreomsorg

Seniorer och dementa

Motorik, koordination och balans är förmågor vi alla behöver – ung som gammal. Oavsett ålder kan dessa förmågor bibehållas och förbättras genom träning.
Bolley och Swing Ping Pong återknyter till ungdomens handbolls-, fotbolls- och pingisspel där rörelseglädje och livsglädje går hand i hand. Att använda minnesväckare är speciellt viktigt för personer som lider av demens.

Fördelar:

Minnesväckare
Stimulerar hälsan
Enkla att använda

Repetitiv Träning

En försämrad motorisk kontroll innebär sämre förmåga till kraftutveckling och styrkan försämras. Genom en repetitiv träning bibehålls och förbättras rörelsefunktionerna.
Med Bolley och Swing Ping Pong kommer bollen tillbaka till utövaren, som får träna i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar.

Balans

Även i hög ålder kan vi förbättra uthållighet, balans, styrka och rörlighet. Balansträning är extra viktigt för de som är över 80 år och för personer som har nedsatt rörelseförmåga eller som har fallit många gånger. För de som klarar av träning stående bidrar detta till en ökad aktivitet i höftmuskulaturen vilket främjar balansen. Även för sittande kan bålstabiliteten förbättras.
Koordination och balans hjälper till att hålla oss på fötter om vi halkar eller snubblar. Det är därför viktigt att träna ovana rörelsemönster som inte används till vardags. Regelbunden och varierad fysisk aktivitet ger även positiva effekter på minnet, koncentrationen, uppmärksamheten och reaktionstiden.

Var?

Bolley och Swing Ping Pong används både på avdelningen på äldreboenden, i träningslokalen, på dagcentret, rehabiliteringen och i det egna hemmet.

Börja sittande

Äldre personer bör starta träningen sittande. Det går också bra att träna stående och liggande.

Sätt upp

Sätt en förlimmad kardborrebit i dörrkarm eller tak.Två kardborrebitar ingår i varje förpackning. ”Gnugga fast” redskapet mot kardborrefästet. Vill ni fästa träningsredskapen runt en ribba, bom eller gren kan ni beställa till vårt lättanvända ”Attach Bolley & Swing Ping Pong” band.

Enkla att använda!

Swing Ping Pong: Dra ner pingisbollen till navelhöjd och inled med att hålla pingisracketen mot magen – ”backhandslag” – och slå försiktigt mot bollen.
Prova att räkna slagen tillsammans! Testa att slå med andra handen! Höj bollen till ögonhöjd för att träna andra muskler.
Obs! Snurra ratten medsols för att veva in linan/bollen.

Bolley: Snurra ut/upp bolleylinan som sitter runt den platta trådrullen i kardborredelen. Kasta och studsa bollen – med eller utan studs i golvet. Sparka, passa, puffa eller boxa på och fånga den mjuka bollen, som också är skön att hålla i.
Prova med olika längd på linan.

Övningar och inspiration

Övningarna kan göras väldigt enkla och utvecklas efter hand.
Du kan ladda ner en pdf med övningar & inspiration och pdf med produktinformation som finns på hemsidan!

Youtube video

SWING PING PONG
Se hur andra äldreboenden, öppna mötesplatser och dagcenter för dementa tränar med våra omtyckta träningshjälpmedel!
https://youtu.be/JiNVIvkzM9s
Så här fungerar Swing Ping Pong: https://youtu.be/y4kNu5mNvtQ

BOLLEY
Så här fungerar Bolley: https://youtu.be/p4dtcs7vfJU
Handboll med Bolley: https://youtu.be/dKv9aIQtgSg

Kommentarer

Vi har schemalagt träningen med Swing Ping Pong på varje avdelning en gång/vecka. /Biträdande verksamhetschef, Attendo Kvibergsgatan

Vi kör femkamp varje vecka och Swing Ping Pong är en gren där man räknar antalet slag på 30 sekunder. /Aktivitetsansvarig, Skogslid Fristad

Både pingis och tennis återupplevs igen! /Verksamhetschef för äldreboende

Målgrupper

Äldre, personer med förvärvad hjärnskada och barn med och utan funktionsnedsättning.

Patent

Bolley och Swing Ping Pong är patenterade och svensktillverkade träningshjälpmedel.

Forskning

Högskolan i Halmstad har utfört en forskningsstudie med Swing Ping Pong inom habiliteringen. Enligt forskningsrapporten ger den repetitiva träningen med Swing Ping Pong bl.a. träning för motorik och öga/handkoordination och möjligheten att känna livsglädje.

 

Bolley

Bolley fäst med förlimmad kardborre

Bolley fäst med Attack Bolley & Swing Ping Pong band.

Swing Ping Pong

Swing Ping Pong fäst i dörrkarm.

Swing Ping Pong fäst med Attach Bolley & Swing Ping Pong band.